Olika förutsättningar

Vid en köksrenovering måste man ta hänsyn till många praktiska förutsättningar. De kan begränsa vad man vill göra, men kan också innebära att man ser nya möjligheter.
Utgå från det befintliga köket. Har det genomtänkta och väl fungerande lösningar är det värt att behålla dem istället för att bygga om i onödan.’
Hur används köket och vilka behov finns? Ska det vara barnvänligt, ska det få plats med många middagsgäster eller kanske det används väldigt lite? Det ger helt olika utgångspunkter i planeringen.
Förändra det som inte fungerar i det nuvarande köket. Vill du ha ett bättre arbetsflöde, större bänkytor eller större vitvaror? Hur ska det i så fall omdisponeras för att få plats? Hur stora insatser behövs, måste vissa sektioner flyttas om eller flyttas ut?
Om man redan har en matplats i t.ex. vardagsrummet kan det räcka med en köksö i köket. Känns köket för stort kan det delas upp i avdelningar.
Vill man å andra sidan ha ett större kök med matplats kan man slå ut en vägg. Är det en ickebärande vägg är går det ganska lätt, medan en bärande vägg kräver mycket mer arbete. Kanske är den bästa lösningen att flytta köket till ett annat rum.
Beroende på vilken stil man vill ha i köket krävs olika planlösningar. I ett modernt kök vill man ha dolda vitvaror och sensorsystem till spisplattor och ugnar. I ett lantligt kök passar en gasspis, och i ett luftigt kök kanske man vill avstå från överskåp och istället ha större underskåp.
Var diskhoar, diskmaskiner och elektriska apparater ska placeras är beroende av befintliga vatten-, avlopps- och elledningar. Det är inte alltid de kan dras om eller förlängas, då får man rätta sig efter detta i planeringen.
För el- och VVS-arbeten måste fackman anlitas. Annat arbete kan du göra själv om du är händig. Har du en liten budget och inte är hantverkskunnig blir det naturligtvis mer begränsade förutsättningar.
Man måste rätta sig efter budgeten, så inte kostnaderna skenar iväg och man hamnar i ekonomisk kris. Ombyggnadsarbete, inredning och vitvaror är dyra poster.

Offertförfrågan


Samarbetspartners har: