Golvläggning

Golvläggning i Stockholm

Golvläggning

Innan du börjar med golvläggning måste du kontrollera att den nuvarande konstruktionen är godkänd. Om inte, ta reda på vad du, i ditt fall, måste göra för att få den godkänd.

Vid trä- eller laminatgolvläggning bör du studera golvleverantörens monteringsanvisningar, innan du börjar. För att få bort knarr i golvet justerar du först orsaken till knarret. Det hjälper inte att bara lägga ett nytt golv över det gamla, för att knarret ska försvinna.

nk på detta 

Underlaget

Är underlaget av betong, måste du se till att det är rent, torrt och jämt. Du börjar med att spackla ojämnheter och sedan lägga fuktskyddsmatta. Den skyddar det nya golvet från fukt så att inte fukt från betongen tränger upp i det nya golvet. I fuktskyddet finns luftkanaler som gör att golvet ventileras och inte blir fuktskadat. Fuktskyddsmattan är bara 2 mm i höjd och rullas ut på underlaget med överlapp, enligt leverantörens monteringsanvisning. Därefter rullar du ut stegljudsisoleringen, som ska ligga kant i kant. Den dämpar mindre ojämnheter och reducerar ljudet när man går på den nya golvet.

Golvspån, gips, plastmatta eller befintligt trägolv

På golvspån, gips, plastmatta eller ditt befintliga trägolv, kan du lägga ditt nya golv ovanpå. Men se till att det inte finns några fuktskador. Tänk även på att det nya golvet bygger på höjden. Ha med det i beräkningen, för du måste kanske kapa dörrfoder och hyvla ner dörren om det nya golvet blir för högt! Ta även bort heltäckningsmatta innan golvläggning. Sedan tar du bort limrester innan det är dags för stegljudsisoleringen.

Ta bort alla golvsocklar i rummet som du ska lägga nytt golv i och se till att underlaget är jämt, rent och torrt. Du kanske måste spackla underlaget, välj då ett spackel som är godkänt av golvleverantören. Efter det rullar du ut stegljudsisoleringen och den ska ligga kant i kant. Stegljudsisoleringen tar upp små ojämnheter och minskar stegljudet när man går på golvet.

Värmegolv
Det går bra att lägga värmegolv under ditt trä- eller laminatgolv. Men det är viktigt att temperaturen på golvet inte blir för högt. Kontrollera noga innan du väljer värmegolv att det är lämpligt att ligga under trä- och laminatgolv.

Läggningsanvisningar Golv
Viktigt! Detta är bara generella tips och råd, ditt golvfabrikat har ofta egna läggningsanvisningar med i paketet.

Börja golvläggningen i ett hörn, från vänster till höger. En grundregel är att om rummet är kvadratiskt lägger man golvet i ljusinsläppets riktning så att skarvarna inte syns lika tydligt när solen ligger på.

Om rummet är avlångt som en korridor försöker man lägga golvet efter den långa väggen istället, även om det inte är i ljusriktningen. Det är enklast att börja golvläggningen vid den vägg som har en eller flera dörrar. Tänk på att den sista raden inte ska vara smalare än 30 mm, så mät hela golvytan först och om du ser att sista raden blir för smal, kapar du lite från den första raden.
Lägg ut den första raden och kapa sista plankan mot väggen, den kan du sedan ha som startbit på nästa rad. Den ska vara minst 500 mm lång. Se till att det alltid är 500 mm avstånd mellan skarvarna på raderna som är bredvid varandra.

När du ska kapa den sista brädan lägger du den mot väggen med det mellanrum som du behöver för kilen. Markera med ett streck på plankan där den möter plankan den ska sammanfogas med, då får du rätt längd på den sista plankan.

När du lagt 1-2 rader ska du lägga distansklossar mellan väggen och golvet, gör detta både på långsidan och på kortsidan av golvet. Håll cirka 5-7 mm distans beroende på rummets bredd, så att golvet förblir flytande, och kan röra sig lite åt alla håll.

Golvet måste ligga rakt. Du kan inte lita på att väggen är rak utan mät en rak linje som du följer.

När du lägger den sista raden är det troligt att du behöver kapa den på bredden. Lägg den sista brädan ovanpå den näst sista brädraden. Rita sedan såglinjen med en spillbit som du för längs väggen. Eftersom den följer väggens kontur markerar sträcket var på plankan du ska såga. När golvet är på plats tar du bort alla distanskilar och sätter tillbaka golvsocklarna.

Tips

Såga ut för elementrö
Märk först ut på plankan var röret ska vara. Borra hål i markeringen, sedan sågar du med handsåg eller sticksåg som på bilden. Hålet ska vara något större än röret. Limma sedan fast biten som du sågat bort och kila fast den, under torktiden.

Kapa dörrfoder eller dörrkarm
Så här får du sågsnittet rakt och i rätt höjd: lägg en spillbit på golvet på underlaget och lägg handsågen plant mot spillbiten och såga.

Såga med sticksåg
För att undvika att få flisor på ovansidan av golvet är det viktigt att du ser efter hur tänderna på sticksågsbladet är riktade innan du börjar såga. Om de är riktade uppåt mot sågen, vänd på plankan så att du ser baksidan.

Vill du veta mer om golvläggning?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kontaktar någon av våra säljare dig.

Offertförfrågan

© 2016 - 2020 Geal AB – Allt inom Bygg