Ett vattensäkert kök

Viktigt är att köket är vattensäkert. Låt en yrkesman vattensäkra köket med bl.a. tätningar för att undvika vattenskador. Det är av stor vikt att upptäcka läckage i tid innan det blir stora skador, små läckor kan nämligen pågå länge utan att upptäckas.
Skydda golven och låt eventuella läckage leda fram till köksbänkarna, t.ex. genom att lägga underlägg vid diskbänken och vitvarorna samt täta känsliga områden. Installera ett vattenlarm som reagerar på vatten.
Är ditt kök vattensäkrat av fackmän uppfyller du aktsamhetskravet i försäkringen och får full ersättning vid skada och ibland även lägre premie.

Offertförfrågan

© 2016 - 2020 Geal AB – Allt inom Bygg